Arhive pe categorii: Diverse

REZULTATE BACALAUREAT 2014 !!!

REZULTATE BACALAUREAT ARAD :
http://adf.ly/q7TBB
REZULTATE BACALAUREA BACAU :
http://adf.ly/q7Sar
REZULTATE BACALAUREAT JUDETUL BOTOSANI :
http://adf.ly/q7SBR
REZULTATE BACALAUREAT BRAILA :
http://adf.ly/q7ShX
REZULTATE BACALAUREAT BRASOV :
http://adf.ly/q8PeS
REZULTATE BACALAUREAT BUCURESTI :
http://adf.ly/q8Pcb
REZULTATE BACALAUREAT CALARASI :
http://adf.ly/q7Sk3
REZULTATE BACALAUREAT CARAS-SERVERIN :
http://adf.ly/q7TFL
REZULTATE BACALAUREAT CLUJ :
http://adf.ly/q7T7G
REZULTATE BACALAUREAT DOLJ :
http://adf.ly/q7TMG
REZULTATE BACALAUREAT GORJ :
http://adf.ly/q7TGM
REZULTATE BACALAUREAT HARGHITA :
http://adf.ly/q7SzJ
REZULTATE BACALAUREAT HUNEDOARA :
http://adf.ly/q7TCO
REZULTATE BACALAUREAT IASI :
http://adf.ly/q8PXg
REZULTATE BACALAUREA ILFOV :
http://url2it.com/lhgfg
REZULTATE BACALAUREAT MARAMURES :
http://adf.ly/q7T2U
REZULTATE BACALAUREAT MEHEDINTI :
http://adf.ly/q7TKx
REZULTATE BACALAUREAT MURES :
http://adf.ly/q7T0k
REZULTATE BACALAUREAT NEAMT :
http://adf.ly/q7SSC
REZULTATE BACALAUREAT OLT :
http://adf.ly/q7TON
REZULTATE BACALAUREAT PRAHOVA :
http://adf.ly/q7Sul
REZULTATE BACALAUREAT SATU MARE :
http://adf.ly/q7T50
REZULTATE BACAALUREAT SUCEAVA :
http://adf.ly/q7SHB
REZULTATE BACALAUREAT TIMIS :
http://url2it.com/lhgff
REZULTATE BACALAUREAT VASLUI :
http://adf.ly/q7SUT
REZULTATE BACALAUREAT VRANCEA :
http://adf.ly/q7ScT

REZULTATE BACALAUREAT SIBIU :
http://adf.ly/q7T99

Reclame

Rezultate examen de Bacalaureat 2014

 

58,99% dintre absolventii de clasa a XII-a au promovat bacalaureatul. Procentul este mai mare comparativ cu situatia partiala din iulie 2013, când acesta era de 55,52.

Rezultatele obtinute de elevi la examentul de Bacalaureat din acest an vor fi postate in jurul zilei de luni, de nudoarfotbal.wordpress.com.

Examenul de bacalaureat se considera promovat de catre absolventii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au sustinut probele de evaluare a competentelor prevazute în prezenta metodologie la art. 41, alin. (1), lit. A., B.,C., D.
b) au sustinut toate probele scrise prevazute în prezenta metodologie la Art.41, alin. (1) lit. E. si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea;
c) au obtinut cel putin media 6 la probele scrise precizate la alin. Art. 41, alin. (1) lit. E.
(5) Candidatul care, la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuza sa raspunda sau sa rezolve subiectele propuse se considera ca nu a sustinut proba respectiva.
(6) Media notelor la probele scrise, mentionata la alin. (4), punctul c), se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire. Aceasta reprezinta media generala a candidatului la examenul de bacalaureat.
(7) Candidatul care îndeplineste, cumulativ, conditiile precizate la alin. (4) este declarat „reusit”.
(8) Pentru candidatii care obtin media generala 5,99, media generala se rotunjeste la 6,00.
(9)Candidatii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan conditiile mentionate la alin.(4), precum si candidatii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declarati „respinsi”.

(10)Candidatii care au fost eliminati de la o proba, pentru frauda sau tentativa de frauda, nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fara posibilitatea recunoasterii, în sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii sau a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Se considera ca acesti candidati nu au promovat examenul de bacalaureat.
(11) Rezultatele examenului national de bacalaureat sunt publice.
(12) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se întocmesc si se afiseaza liste nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare proba scrisa, media generala, acolo unde este cazul, participarea si, dupa caz, rezultatele obtinute la probele de evaluare a competentelor si rezultatul
final: „reusit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”.

(13) Rezultatele obtinute la probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale nu se contesta.
Art.71 – (1) Contestatiile la probele scrise se depun si se înregistreaza la centrul de
examen, în perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat.
(2) Presedintele, împreuna cu unul dintre vicepresedinti, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestatiile si le înregistreaza.

REZULTATE FINALE BACALAUREAT 2014: CUM DEPUI CONTESTAŢIE

(3) Cererile prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, însotite de un borderou în care se precizeaza numele candidatilor si probele, respectiv,disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia se înainteaza comisiei din centrul zonal de evaluare, de catre un delegat al comisiei din centrul de examen.
(4) Dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, lucrarile se secretizeaza. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judet, cu acelasi tip de hârtie pusa la dispozitie de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti . Dupa aceasta, se aplica stampila „Bacalaureat
2011 – C.Z.E.”.
(5) În cazul în care Comisia nationala de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestatii la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, lucrarile se înainteaza, prin delegat, comisiei judetene /a municipiului Bucuresti de contestatii, singura în masura sa acorde o noua nota lucrarii. Totodata, se transmite un borderou în care se
mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata.
(6) Comisia Nationala de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestatii la nivel regional. Componenta comisiei de contestatii din centrele regionale este stabilita de comisia de bacalaureat judeteana din judetul unde a fost stabilit sediul centrului de contestatii, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat.
(7) În cazul în care se organizeaza centre regionale de contestatii, lucrarile de la centrele zonale de evaluare, ale caror rezultate initiale au fost contestate, se înainteaza, prin delegat, comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti. Aceasta numeroteaza lucrarile contestate, pentru fiecare proba scrisa, disciplina si tip
de subiect si le transmite comisiei regionale de contestatii, singura în masura sa acorde o noua nota lucrarii.
Art.72 – (1) Comisiile judetene/ a municipiul Bucuresti/ regionale de contestatii reevalueaza lucrarile primite si acorda note lucrarilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.
(2) Toate procedurile privind desfasurarea activitatii în centrele zonale de evaluare sunt respectate si în cazul comisiei judetene de contestatii.

Informatii preluate de pe site-ul http://www.realitatea.net

Subiecte si barem ultima proba!

Astazi a avut loc ultima proba din cadrul examenului de Bacalaureat 2014. In jur de 146.000 de elevi au sustinut astazi proba la alegere a profilului si a specializarii.

Mai jos aveti subiectele si baremul pentru fiecare materie :

Subiecte si barem fizica :
bac-2014-fizica-profil_81600000

bac-2014-fizica-profil-tehnic-2_64808900

bac-2014-fizica-profil-tehnic-3_68085000

bac-2014-fizica-pfotil-tehnic-4_50648400

Subiecte si barem filosofie :
bacalaureat-2014-filosofie_65376600

bac-2014-filosofie_71365300

Subiecte si barem sociologie :
bacalaureat-2014-sociologie_87845100

bacalaureat-2014-sociologie-2_77037600

Subiecte si barem psihologie :
bac-2014-psiho-1_31261600

bac-2014-psiho-2_57180400

Subiecte si barem biologie :
bac-2014-biologie-1_44155000

bac-2014-biologie-2_58243700

bac-2014-biologie-3_51673900

Subiecte si barem chimie :
bac-2014-chimie-1_92073500

bac-2014-chimie-2_90406900

bac-2014-chimie-3_43465000

Logica barem si corectare :
bac-2014-logica-argumentare-comunicare-1_58058000

bac-2014-logica-argumentare-comunicare-2_48475100

Subiecte si barem informatica :
bac-2014-informatica-1_94390000

bac-2014-informatica-2_77407700

bac-2014-informatica-3_17591600

Subiecte si barem economie :
bac-2014-economie-1_44443900

bac-2014-economie-2_35236500

Subiecte si barem anatomie :
bac-anatomie_65819300

bac-2014-anatomie-2_63237200

bac-2014-anatomie-3_57128100

Subiecte si barem Geografie :
bac-2014-geografie-1_85758500

bac-2014-geografie2_95842800

bac-2014-georgrafie-3_96547700

bac-2014-geografie-3_98867600

Imagini preluate de pe site-ul http://www.adevarul.ro

Peste 146.000 de elevi sustin maine proba aleasa in functie de profil. La REAL au putut alege intre Biologie, Fizica, Chimie si Informatica, iar la UMAN intre Geografie, Psigologie, Logica si Economie.

Subiectele si baremele la aceste probe vor fi postate imediat dupa terminarea examenului de nudoarfotbal.wordpress.com .

Subiect neasteptat la Bacalaureat!

Elevii din toata tara au sustinut astazi prima proba scrisa a examenului de bacalaureat, la Limba si Literatura Romana. Pentru al doilea an consecutiv subiectele au fost diferentiate in functie de profilul urmat (Real sau Uman).

Uimirea a fost cu atat mai mare cand cei de la REAL au vazut ca trebuie sa redacteze un eseu despre tema si viziunea despre lumea intr-un text poetic studiat de Mihai Eminescu. Cei de la UMAN au avut de prezentat tema si viziunea despre lume insa dintr-o opera la alegere a autorilor Ion Barbu, Tudor Arghezi si Nichita Stanescu.

Mai jos aveti baremele de corectare.

Barem Lb. Romana UMAN:
http://adf.ly/pzs4b

Barem Lb. Romana REAL:
http://adf.ly/pzs5G